Compact Bioarray System: Electrical Readout of Microarrays on Regular Glass Slides


Subtype: 
Cicles de conferències i jornades informatives
Place: 
Edifici EUREKA, Parc de Recerca de la UAB
Event: 
jornada UAB30 "Nano i Micro Tecnologies per al diagnòstic mèdic"
Date: 
Tue, 2010-09-21 10:00