ISFET Based Sensors: Fundamentals and Applications


AU: 
Jiménez-Jorquera, C.; Bratov, A.; Abramova, N.; Baldi, A.
SO: 
Encyclopedia of sensors, C.A. Grimes, E.C. Dickey, M.V. Pishko (ed.) American Scientific Publishers, USA
GTQ Authors: 
PY: 
2005
DT: 
Capítol de llibre