Projectes de R+D+i i Estudis de Viabilitat


El Grup de Transductors Químics disposa del següents serveis:

  1. Projectes d'R+D+i. L'activitat  fonamental del grup és el desenvolupament de Projectes d'R+ D+i en el camp dels sensors  químics d'estat sòlid obtinguts  mitjançant tecnologia de silici.

  2. Estudis de Viabilitat previs a l'aplicació pràctica dels dispositius, tecnologies, materials i processos desenvolupats.

  3. Disseny, fabricació i test de sensors específics

Desenvolupament i fabricació de dispositius a Sala Blanc