Sensors ISFET de pH


Els sensors ISFET (Sensitive Field Effect Transistors) són elèctrodes de pH de material no vidre. La seva fabricació amb tecnologies microelectròniques ofereix avantatges com la seva robustesa, mida petita i baix cost en comparació amb els elèctrodes de vidre estàndard de pH.

L'IMB-CNM fabrica diversos dissenys d’ ISFET. Per a la mesura de pH s'utilitza com a porta el SiO2.

Xip ISFET de SiO2


Detall d'un sensor ISFET encapsulat

Tecnologies

 • Basat en tecnologia NMOS estàndard.
 • Tecnologia totalment compatible amb la tecnologia CMOS i d'integració de circuits.
 • Packaging automàtic basat en polímers encapsulats termo i fotocurables.

Características

 • Petit mida, adaptable a sistemes miniaturitzats.
 • Robustesa per la seva naturalesa d'estat sòlid i al no ser de vidre.
 • Resposta 10 vegades més ràpida que els elèctrodes de vidre.
 • Gran estabilitat a llarg termini.
 • Alta reproductibilitat.
 • Baixa impedància del senyal de sortida.
 • Baix cost (fabricació massiva).
 • No requereix manteniment (emmagatzemat en sec)

Aplicaciones

 • Anàlisi Biomèdic.
 • Vigilància mediambiental.
 • Control i automatització de processos industrials.

Documents relacionats

Més Informació

Dr. Carlos Dominguez Horna
carlos.dominguez@imb-cnm.csic.es
IMB-CNM (CSIC)
Campus UAB
08193 Bellaterra (España)
Tel.: 93-594-77-00

Sr. Humberto Mata

info@dtm.es
D+T Microelectrónica
Campus UAB
E-08193 Bellaterra (España)
Tel.: 93-594-77-00