Sensors CHEMFET selectius a ions


Els sensors CHEMFET són selectius a ions i estan basats en els ISFET (Sensitive Field Effect Transistors). La seva fabricació mitjançant tecnologia microelectrònica confereix a aquests sensors diversos avantatges enfront dels elèctrodes selectius d'ions estàndards, com són la seva robustesa, mida petita i baix cost.

Els sensors MEMFET, sensibles i selectius a diferents espècies iòniques, són obtinguts mitjançant la deposició de membranes polimèriques que contenen molècules receptores específiques en la seva superfície

Detall d'un sensor ISFET/CHEMFET

Sensors sensibles a diferents ions

  • Na+
  • K+
  • NH4+
  • Ca2+
  • Cl

                     ISFET de K i Ca-ISFET

                              Cl-ISFET

Tecnologies

  • Membranes basades en polímers fotosensibles.
  • Durabilitat. (> 5 mesos).
  • Deposició mitjançant tècniques fotolitogràfics.
  • Polímers compatibles amb gairebé tots els ionòfors usats en la tecnologia ISE.

Característiques

  •  Petit mida, adaptable a dispositius miniaturitzats.
  • Robustesa per la seva naturalesa d'estat sòlid.
  • Temps de resposta fins a 10 vegades més ràpid que els elèctrodes de vidre.
  • Estabilitat a llarg termini.
  • Reproductibilitat.
  • Senyal de sortida de baixa impedància.
  • Baix cost (fabricació massiva).
  • No es requereix manteniment.

Més Informació

Dr. Carlos Domínguez Horna
carlos.dominguez@imb-cnm.csic.es
IMB-CNM (CSIC)
Campus UAB
08193 Bellaterra (España)
Tel.: 93-590-33-95

Sr. Humberto Mata
info@dtm.es
D+T Microelectrónica
Campus UAB
E-08193 Bellaterra (España)
Tel.: 93-594-77-00