Sensors IDEs


Els sensors IDEs (Elèctrodes interdigitats) són dispositius electroquímics d'estat sòlid amb la capacitat de mesurar la conductivitat, la temperatura i les propietats dielèctriques d'una mostra.

L'IMB-CNM fabrica diferents dissenys d'IDS en funció de les condicions en què ha de mesurar.
tecnologies

 • Tecnologia totalment compatible amb la tecnologia CMOS i d'integració de circuits.
 • Tecnologia planar estàndard en diferents substrats
 • Elèctrodes de metalls nobles
 • Materials utilitzats compatibles amb els processos utilitzats en la indústria alimentària i de begudes.
 • Packaging automàtic basat en polímers encapsulats termo i fotocurables.
 • Dispositius especials adaptats a qualsevol part dels equips de processos.

Características

 • Petit mida, adaptable a sistemes miniaturitzats.
 • Robustesa per la seva naturalesa d'estat sòlid i al no ser de vidre.
 • Resposta 10 vegades més ràpida que els elèctrodes de vidre.
 • Gran estabilitat a llarg termini.
 • Alta reproductibilitat.
 • Baixa impedància del senyal de sortida.
 • Baix cost (fabricació massiva).
 • No requereix manteniment (emmagatzemat en sec)

Aplicacions

Mesura simultànea de conducitivat, impedància i temperatura.

Chip IDS

Més informació

Dr. Carlos Domínguez Horna
carlos.dominguez@imb-cnm.csic.es
IMB-CNM (CSIC)
Campus UAB
08193 Bellaterra (España)
Tel.: 93-590-33-95

Sr. Humberto Mata
info@dtm.es
D+T Microelectrónica
Campus UAB
E-08193 Bellaterra (España)
Tel.: 93-594-77-00