Productes


El GTQ  comercialitza sensors des de l'any 1992 mitjançant D+T Microelectrònica,  una Agrupació  d'Interès Econòmic del CSIC i  divers capital privat.

Actualment es comercialitzan 3 tipus de sensors: