Dispositiu de lectura de (bio) microarrays de tipus elèctric i reutilitzable


Les plataformes de microarrays amb diferents components biològics (ADN, proteïnes, anticossos, pèptids, carbohidrats, cèl·lules o teixits, etc.) Estan sent desenvolupades i comercialitzades com a eines analítiques poderoses en genòmica, proteòmica, el descobriment de fàrmacs o el diagnòstic clínic. El CSIC ha patentat un lector de microarrays elèctric i reutilitzable que permet treballar amb els substrats estàndard de baix cost dels tradicionals sistemes amb lectura fluorescent però amb equips molt més compactes i rendibles.

Oferta per a llicenciar know how i desenvolupar aplicacions

Dispositiu lector compacte, econòmic i reutilitzable

El lector elèctric de (bio) microarrays desenvolupat utilitza transductors impedimètrics IDES. El disseny del (bio) microarray (proteïnes, DNA, etc,.) pot ser igual que els utilitzats habitualment en substrats plans amb l'únic requisit del marcador utilitzat. Aquest ha de ser un enzim (Ex: ureasa) sempre i quan la reacció química generi un producte que pugui ser detectat pels transductors IDES.

En el moment de realitzar la lectura, cada transductor es posa en contacte amb un punt del bio (microarray) a través de gotes de solució tampó separades que continguin el substrat químic corresponent de manera que el transductor mesuri els canvis en la concentració dels productes.

La generació de gotes sobre els transductors es pot realitzar manualment o automàticament per mitjà de la injecció de líquid a través de tants microcanals implementats en l'actual sistema de lectura.

Al contrari que altres sistemes de lectura elèctrica, aquest lector es pot netejar de forma manual o automàtica i reutilitzat un nombre il limitat de vegades.


Lector òptic

Lector elèctric

Lector elèctric (CSIC)

Cost aparell

Molt Alt

Molt Baix

Molt Baix

Cost substrat

Molt Baix

Molt Alt

Molt Baix

Una alternativa als lectors òptics i noves aplicacions POC.

El dispositiu pot substituir a sistemes de lectura òptica de microarrays o donar lloc a noves aplicacions POC (Point-of-Care) en àmbits com la Pediatria, Geriatria, Unitats d'emergència, Ambulatoris, Veterinària, Professionals de l'esport, Països en desenvolupament, Arqueologia , etc.

Dispositiu lector de microarrays

Dispositius lector durant la lectura del microarray de proteïnes.

Label: Ureasa / Transduction: impedimetric IDES

El sistema utilitza un enzim com a marcador (ex: ureasa)
i transductors impedimètrics IDEs per a detectar els canvis.

Lectura de microarray de proteïnes de ratolí

Curva de cal·librat d'una lectura de microarray de proteïnes de ratolí.

Principals aplicacions i avantatges

  • Compacte / Portàtil
  • Econòmic
  • Reutilizable
  • Apte per a usuaris no experts
  • Baix volum de mostre
  • Baix consum de reactius
  • Baix cost per assaig

Més informació

Ferran Vera Gras
Instituto de Microelectrónica de Barcelona
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento
Tel.: +34 – 93 594 77 00
Fax: +34 – 93 580 14 96
ferran.vera@imb-cnm.csic.es