Sistema òptic portàtil i multiparamètric pel contatge i/o anàlisi de partícules suprananomètriques orgàniques (microorganismes) i inorgàniques


El CSIC ha  desenvolupat un sistema fotònic  portàtil amb capacitat d'anàlisi  uni / multiparamètric mitjançant la combinació d'un sistema  micro-opto-fluídic  d'un sol ús acoblat a una font de llum d'ampli espectre i  a un lector de mesura espectral.  El sistema pot utilitzar-se tant pel  contatge com per l'anàlisi (amb o sense marcatge)  de partícules suprananométricas,  ja siguin orgàniques (microorganismes) o inorgàniques  (partícules). Es busquen empreses interessades en llicenciar la patent i col.laborar en el desenvolupament d'aplicacions.

Una oferta de llicència de patent

Sistema de detecció micro-opto-fluídic  amb cel·la d'un sol ús

Aquesta tecnologia  consisteix en un sistema de detecció  per mesurar òpticament un o diversos paràmetres d'un  fluid en temps real.

El dispositiu pot ser fabricat amb tecnologia microelectrònica o de polímers i inclou una cel rebuig de la qual es determinen simultàniament les propietats òptiques del líquid i de les partícules dispersades en ell. En la cel hi ha un sistema fotònic basat en la reflexió interna múltiple que allarga el camí que recorre el feix de llum entrant a través d'una fibra òptica, augmentant així la seva sensibilitat.

El haz de luz es de amplio espectro, lo que permite determinar diversas propiedades ópticas en diversas longitudes de onda y por tanto, diversos parámetros en una única medida. Esa determinación se logra al analizar la luz que interacciona con el medio a analizar, midiendo simultáneamente la absorción y la dispersión resultante mediante un espectrómetro portátil.

 


Cel·la micro-fluídica d'un sol ús
amb dispositiu de reflexió interna múltiple integrat

Detecció multiparamètrica

 

El sistema permet mesurar simultàniament diversos paràmetres de la mostra, relacionats amb la naturalesa del fluid i / o partícules o cèl·lules disperses en el mateix o amb els generats pel marcatge biològic o químic, podent substituir avantatjosament equips com espectrofotòmetres, lectors d'ELISA, de citometria de flux ...

Principals aplicacions i avantatges

  • Els paràmetres es mesuren en milisegons i de forma simultània segons els tres règims utilitzats per l'anàlisi, detecció o recompte de partícules: dispersió, absorció i dispersió + absorció. Això permet obtenir l'empremta dactilar fotònica de les partícules i implementar nous sistemes de detecció i anàlisi en temps real.
  • L'aplicació de la reflexió interna múltiple al feix de llum incident en la mostra resulta en un menor mida del dispositiu (fàcilment transportable).
  • La cel·la interna és d'un sol ús, el que és molt convenient per a mostres tòxiques.
  • Major precisió pel contatge de partícules (incloent cèl·lules) que la càmera de Neubauer i sense necessitat de repetir mesures.
  • Més ràpid que la citometria de flux i no requereix equipament complex i car.

Estat de la patent

Patent europea i EEUU sol·licitada

Más información

D. Ferran Vera Gras
Instituto de Microelectrónica de Barcelona
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento
Tel.: +34 – 93 594 77 00
Fax: +34 – 93 580 14 96
ferran.vera@imb-cnm.csic.es