Aplicacions i sectors


Aplicacions Paràmetres detectats Estat
Aplicacions transversals / Empreses d'instrumentació
Sensors per a instrumentació analítica i equipament per a processos industrials • pH
• Ions (NH4+, NO3-, K+, Na+, Cl-, Mg2+, CO32-, Ca2+…)
Industrialització Comercialització des de 2001
Sensors de fluorescència Varis Recerca
Sensors autònoms - Recerca
Sensors innalàmbrics - Recerca
Indústria farmacèutica i agroalimentària: control i automatització de processos

• Estat de les línies de producció i optimització de processos de neteja

• Control de qualitat de processos i de producte final

• Detecció del frau

Llengua electrònica (identificació/classificació de productes)

• Neteja (impedància)
• Conductivitat
• Temperatura
• ORP
• pH
• Ions (NH4+, NO3-, K+, Na+, Cl-, Mg2+, CO32-, Ca2+…)
Industrialització
• DQO Recerca
Indústria de begudes i vins: control analític, característiques organolèptiques

Control analític en vins

 

 • Llengua electrònica (classificació de vins segons varietat de raïm, any de collita i denominació d'origen).

• ORP
• pH
• Conductivitat
• Ions (NH4+, NO3-, K+, Na+, Cl-, Mg2+, CO32-, Ca2+…)
• Acidesa volàtil
Industrialització
• Graduació alcohòlica.
• VAD
• Graus Brix
• Pesticídas
Desenvolupament
Medi Ambient: control i automatització de processos

• Vigilància mediambiental (anàlisi d'aigua i sols): Anàlisi multiparamètric "in situ" i/o en zones de difícil accés (aigües superficials i subterrànies) mitjançant sistemes portàtils.

• Control de qualitat en xarxes de distribució d'aigües potables.

• Gestió de plantes de tractament d'aigua (depuradores d'indústries, polígons industrials o ciutats).

• Anàlisi de vessaments (per a la reutilització d'aigua)

ORP
pH
Conductivitat
Ions (NH4+, NO3-, K+, Na+, Cl-, Mg2+, CO32-, Ca2+…)
Oxigen dissolt
Industrialització
• DQO
• Metalls pesats (Cu2+, Pb2+, Ag+, Cd2+, As3+)
• Contaminants detectats mitjançant tècniques òptiques (interferometria)
• Pesticides
Recerca
Diagnòstic clínic: anàlisi de sang, sèrum i orina
Diagnòstic clínic • pH
• Ions (NH4+, K+, Na+, Ca2+…)
Industrialització
• Gran varietat de metabòlits i biomolècules (glucosa, urea, control de reaccions metabòliques i immunorreaccions…) Recerca
Indústria Química
Sensors d'ultraviolada • Nivell de Curat de resines epoxid
• Detecció de foc
Desenvolupament
Il·luminació
• LED’s (il·luminació de pantalles) basats en nanocristalls Desenvolupament