Gestió de qualitat


Programa de gestió de qualitat ISO 9001:2015 certificat per AENOR IQNET.

El GTQ disposa d'un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 certificat per AENOR amb data 06/03/2018. L'abast del sistema inclou les següents activitats:

  • Realització de Projectes de R+D+i de sensors electroquímics i òptics per a la mesura de paràmetres químics en mitjans líquids.
  • La comercialització i la gestió de la producció de sensors electroquímics per a la mesura de paràmetres químics en medis líquids.

AENOR ISO 9001:2015 Certificate

 

 

ISO 9001:2015 AENOR IQNET Certificate

Control de qualitat a nivell de producte

Els dispositius i sensors desenvolupats i fabricats pel grup són sotmesos  prèviament a la seva  comercialització, a un control de qualitat de producte que garanteix el seu bon funcionament d'acord amb els  estàndards establerts.