Cadena de valor dels sensors


La cadena de valor dels sensors des del seu estat bàsic de xip, fins a l'a aplicació utilitzada per l'usuari final és la següent:

  • Xip
  • Sensor (Xip + Receptor)
  • Sonda (Sensor + Carcassa estàndard)
  • Sistema de mesura (Sonda + Electrònica)
  • Aplicació final (Sistema de mesura + Programa)

Cadena de valor de los sensors

El nucli de l'activitat del GTQ és el desenvolupament en els dos primers estadis: Xips i Sensors. No obstant això, el GTQ també participa en projectes situats en altres punts de la cadena de valor.

  • Projectes de recerca bàsica sobre nous materials i processos de fabricació.
  • Projectes de valorització tecnològica (sondes, sistemes de mesura i aplicació final).