Grup de Transductors Químics


El Grup de Transductors Químics (GTQ) és un grup de recerca de l’IMB-CNM (CSIC).

L'IMB-CNM és el centre de recerca i desenvolupament públic en microelectrònica més gran d'Espanya. La seva activitat principal és la recerca i el desenvolupament en micro- i nano-electrònica basada en tecnologia de silici.

L'IMB-CNM pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la institució més important en recerca d'Espanya i una de les primeres del món.

Què fem?

  • Solucionem problemes analítics convencionals mitjançant sensors fabricats amb tecnologia microelectrònica.
  • Definim nous transductors (bio)químics basats en diferents materials i mètodes d’interacció i la seva adaptació als requeriments del mercat.

Com som?

  • Som un referent en l’àrea dels sensors químics d’estat sòlid obtinguts mitjançant tecnologia de Silici.
  • Som un grup interdisciplinari amb excel•lència científica reconeguda a nivell internacional.

Com treballem?

  • Orientant-nos cap a les aplicacions amb potencial de mercat.
  • Coneixent la problemàtica real dels usuaris dels nostres sensors.
  • Assegurant el control de qualitat dels nostres productes mitjançant protocols preestablerts.