Scientific production


 

Projectes (€)
Concepte 2015 2016 2017 2018

Finançament total

740.502 € 758.682 € 372.041 € 855.513 €

Projectes R+D+i

566.785 € 633.537 € 277.755 € 763.215 €

Contractes industrials

30.019 € 22.805 € 2.584 € 43.468 €

Altres privats

134.699 € 112.340 € 91.702 € 48.830 €

 

Producció científica
  2015  2016  2017  2018

Articles indexats

18 28 22 10

Patents (sol·licitades)

3 0 1 0

Tesis llegides

3 1 2 0