Scientific production


 

Projectes (€)
Concepte 2012 2013 2014 2015

Finançament total

990.117 818.190 839.190 656.806

Projectes R+D+i

623.635 630.433 341.288 393.202

Projectes industrials

217.744 110.063 381.837 129.281

Altres privats

58.798 77.592 115.065 134.323

 

Producció científica
  2012  2013  2014  2015

Articles indexats

22 16 11 16

Patents (sol·licitades)

3 1 2 5

Tesis llegides

1 2 3 3