Sistemes multisensors (Llengües electròniques)


La creixent demanda a la indústria alimentària de sistemes de control de qualitat en tots els punts de la seva cadena de producció, requereix el desenvolupament d'innovadors sistemes d'anàlisi. Idealment, aquests sistemes haurien de ser portàtils, capaços de proporcionar anàlisis ràpides i fiables i, a més, ser multiparamètrics. Els sistemes multisensors desenvolupats pel GTQ responen a aquests requeriments i també són capaços de classificar mostres en funció de la seva composició química, la seva qualitat o la presència d'algun adulterant. Aquest sistema, coneguts com a llengua electrònica híbrida (e-tongue), combina diversos tipus de microsensors -ISFET - transistors d'efecte de camp selectius a ions, micro-elèctrodes amperomètrics de capa fina per a mesures de ORP i conductimétricas - i un sistema opto-fluídic colorimètric. Tots ells combinats amb anàlisi multivariant i sistemes de reconeixement de patrons, s'utilitzen com a "llengües electròniques", per a la classificació i l'anàlisi de mostres líquides.

Aplicacions

Les llengües electròniques desenvolupades pel GTQ es poden aplicar a molts sectors diferents: diagnòstic clínic, control ambiental, anàlisi agroalimentari, control de processos industrials i anàlisi farmacèutic. Fins ara, els treballs realitzats amb la llengua electrònica han estat en vins, mostos i en aigües potables. El sistema és capaç de classificar - vins negres i blancs - d'acord amb la varietat de raïm, l'origen geogràfic i l'any de la collita.

També és capaç de fer l'anàlisi quantitativa de paràmetres específics, d'interès per a la indústria del vi, com el glicerol, SO2, Brix, ions potassi. L'aplicació en aigües potables ha permès la classificació organolèptica de diferents aigües de xarxa, segons una escala de preferència, amb resultats similars als d'un panell catador.

 

 

Diferents xips microsensor utilitzats per a una h-ET i la PCB
amb xips encapsultas (esquerra) i sistema optofluídic (dreta)

Projectes

WIDESENS: Water Network Sensors for widespread use
- Program: FP7-Research for SME FP7-SME-2012 - Ref:
Sun, 2013-09-01 00:00 - Mon, 2015-11-30 00:00
911.012€
538.575€
Llegir més...
MICANOPT: Desarrollo de microsistemas avanzados de análisis mediante integración de micro/nano sensores y detectores ópticos. (Desarrollo de microsistemas analíticos integrados)
- Program: PN de Tecnologías Electrónicas y de Comunicaciones - Ref:
Mon, 2007-10-01 10:00 - Thu, 2010-09-30 10:00
184.767€
Llegir més...
SIPLAB: Desarrollo de una tecnología hibrida Si/Polímero para la fabricación de un Lab on a Chip
- Program: Plan Nacional - Ref:
Sat, 2011-12-31 00:00 - Wed, 2014-12-31 00:00
330.935€
120.274€
Llegir més...

Articles

Gimenez-Gomez, P; Escude-Pujol, R; Capdevila, F; Puig-Pujol, A; Jimenez-Jorquera, C; Gutierrez-Capitan, M
"Portable Electronic Tongue Based on Microsensors for the Analysis of Cava Wines"
SENSORS VL.16 (11), 1796-, 2016
2.03
Llegir més...
Gimenez-Gomez, P; Escude-Pujol, R; Jimenez-Jorquera, C; Gutierrez-Capitan, M
"Multisensor Portable Meter for Environmental Applications"
IEEE SENSORS JOURNAL VL.15 (11), 6517-6523, 2015
1.76
Llegir més...
Gutierrez-Capitan, M; Santiago, JL; Vila-Planas, J; Llobera, A; Boso, S; Gago, P; Martinez, MC; Jimenez-Jorquera, C
"Classification and Characterization of Different White Grape Juices by Using a Hybrid Electronic Tongue"
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY VL.61 (39), 9325-9332, 2013
2.91
Llegir més...
Cetó, X; Gutiérrez, JM; Gutiérrez, M; Céspedes, F; Capdevila, J; Mínguez, S; Jiménez-Jorquera, C, del Valle, M
"Determination of total polyphenol index in wines employing a voltammetric electronic tongue"
Analytica Chimica Acta VL.732 (SI), 172-179, 2012
4.56
Llegir més...
Gutierrez, M; Llobera, A; Ipatov, A; Vila-Planas, J; Minguez, S; Demming, S; Buttgenbach, S; Capdevila, F; Domingo, C; Jimenez-Jorquera, C
"Application of an E-Tongue to the Analysis of Monovarietal and Blends of White Wines"
SENSORS VL.11 (5), 4840-4857, 2011
1.77
Llegir més...
Gutierrez, M; Domingo, C; Vila-Planas, J; Ipatov, A; Capdevila, F; Demming, S; Buttgenbach, S; Llobera, A; Jimenez-Jorquera, C
"Hybrid electronic tongue for the characterization and quantification of grape variety in red wines"
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL VL.156 (2), 695-702, 2011
3.37
Llegir més...
Gutiérrez, M; Llobera, A; Vila-Planas, J; Capdevila, F; Demming, S; Büttgenbach; Mínguez, S; Jiménez-Jorquera, C
"Hybrid electronic tongue based on optical and electrochemical microsensors for quality control of wine"
Analyst VL.135 (7), 1718-1725, 2010
3.27
Llegir més...
Moreno, L.; Kloock, J.P.; Schöning, M.J.; Baldi, A.; Ipatov, A.; Bratov, A.; Jiménez-Jorquera, C.
"Electronic tongue based on an integrated multisensor applied to grape juices and wines analysis"
ANALYST VL.133 (10), 1440-1448, 2008
3.76
Llegir més...
Moreno, L.; Baldi, A.; Merlos, A.; Abramova, N.; Ipatov, A.; Jiménez-Jorquera, C.; Bratov, A.
"Integrated multisensor for FIA-based electronic tongue applications"
IEEE SENSORS JOURNAL VL.8 (05/06/11), 608-615, 2008
1.61
Llegir més...

Conferències

Jiménez, C
Hybrid electronic tongues applied to the analysis of wines
Hybrid electronic tongues applied to the analysis of wines, 2011, Graz, Austria
Llegir més...
Jiménez-Jorquera, C
Microsensors and multisensors systems applications for foods measurement and environmental control
Informatica 2011. “Nanotechnology and Nanoelectronics: challenges and current tendencies”, 2011, La Habana, Cuba
Llegir més...
Jiménez-Jorquera, C
Microsensores de estado sólido para aplicación agro-alimentaria
Simposium Internacional sobre Tecnología Alimentaria, , Murcia, España
Llegir més...