Sistemes multisensors (Llengües electròniques)


La creixent demanda a la indústria alimentària de sistemes de control de qualitat en tots els punts de la seva cadena de producció, requereix el desenvolupament d'innovadors sistemes d'anàlisi. Idealment, aquests sistemes haurien de ser portàtils, capaços de proporcionar anàlisis ràpides i fiables i, a més, ser multiparamètrics. Els sistemes multisensors desenvolupats pel GTQ responen a aquests requeriments i també són capaços de classificar mostres en funció de la seva composició química, la seva qualitat o la presència d'algun adulterant. Aquest sistema, coneguts com a llengua electrònica híbrida (e-tongue), combina diversos tipus de microsensors -ISFET - transistors d'efecte de camp selectius a ions, micro-elèctrodes amperomètrics de capa fina per a mesures de ORP i conductimétricas - i un sistema opto-fluídic colorimètric. Tots ells combinats amb anàlisi multivariant i sistemes de reconeixement de patrons, s'utilitzen com a "llengües electròniques", per a la classificació i l'anàlisi de mostres líquides.

Aplicacions

Les llengües electròniques desenvolupades pel GTQ es poden aplicar a molts sectors diferents: diagnòstic clínic, control ambiental, anàlisi agroalimentari, control de processos industrials i anàlisi farmacèutic. Fins ara, els treballs realitzats amb la llengua electrònica han estat en vins, mostos i en aigües potables. El sistema és capaç de classificar - vins negres i blancs - d'acord amb la varietat de raïm, l'origen geogràfic i l'any de la collita.

També és capaç de fer l'anàlisi quantitativa de paràmetres específics, d'interès per a la indústria del vi, com el glicerol, SO2, Brix, ions potassi. L'aplicació en aigües potables ha permès la classificació organolèptica de diferents aigües de xarxa, segons una escala de preferència, amb resultats similars als d'un panell catador.

 

 

Diferents xips microsensor utilitzats per a una h-ET i la PCB
amb xips encapsultas (esquerra) i sistema optofluídic (dreta)