Emissors de llum d'estat sòlid


Els nano-cristalls de Silici (Quantum Dots) obtinguts de materials rics en Silici, tant els embeguts en una matriu de SiO2 (SRO) o de Si3N4 (SRN), han generat un gran interès per les seves potencials aplicacions.

El GTQ ha desenvolupat una tecnologia per obtenir emissors i detectors de llum basats en Silici, partint de SRO obtinguts per PECVD, LPCVD o tècniques d'implantació d'ions.

Els principals èxits d'aquesta línia són LEDs polaritzats en altern / continu i detectors amb un rang dinàmic fins l'UV.

LEDS de silici i detectors UV

  • Dispositius basats en Quantum Dots de Silici:
  • LED d'implantació iònica que emeten a 5 V. PECVD-LED amb una Eficiència de 0,1%.
  • LPCVD-LED per a ús amb corrent altern/continu.
  • Detectors-UV: 200-1000 nm.

Emissor MOS
 

Espectre obtingut per a diferents materials

Silici nanostructurat embegut en una matriu d'òxid de silici

 

Capacitat electroluminiscent composta amb diferents materials


Transceiver: emissor de lum de silici compatible amb CMOS
+ guia d'ona de nitrur de silici + fotodetector de silici

Projectes

SIPLAB: Desarrollo de una tecnología hibrida Si/Polímero para la fabricación de un Lab on a Chip
- Program: Plan Nacional - Ref:
Sat, 2011-12-31 00:00 - Wed, 2014-12-31 00:00
330.935€
120.274€
Llegir més...

Articles

Gonzalez-Fernandez, AA; Juvert, J; Aceves-Mijares, M; Dominguez, C
"Monolithic Integration of a Silicon-Based Photonic Transceiver in a CMOS Process"
Integrated photonic systems; electro-optical systems; sensors; optoelectronic materials VL.8 (1), -7900213, 2016
2.21
Llegir més...
Duval, D; Osmond, J; Dante, S; Dominguez, C; Lechuga, LM
"Grating Couplers Integrated on Mach-Zehnder Interferometric Biosensors Operating in the Visible Range"
IEEE PHOTONICS JOURNAL VL.5 (2), 3700108-, 2013
2.36
Llegir més...
Gonzalez-Fernandez, AA; Juvert, J; Aceves-Mijares, M; Llobera, A; Dominguez, C
"Influence by Layer Structure on the Output EL of CMOS Compatible Silicon-Based Light Emitters"
IEEE T. Electron Devices VL.60 (6), 1971-1974, 2013
2.06
Llegir més...
Gonzalez-Guerrero, AB; Alvarez, M; Castano, AG ;Dominguez, C; Lechuga, LM
"A comparative study of in-flow and micro-patterning biofunctionalization protocols for nanophotonic silicon-based biosensors"
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE VL.393 (), 402-410, 2013
3.07
Llegir més...
Juvert, Joan; Gonzalez-Fernandez, AA; Morales-Sanchez, A; Barreto, J; Aceves, M; Llobera, A; Dominguez, C
"DC Electroluminescence Efficiency of Silicon Rich Silicon Oxide Light Emitting Capacitors"
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY VL.31 (17), 2913-2918, 2013
2.56
Llegir més...
Martin, LL; Navarro-Urrios, D; Ferrarese-Lupi, F; Perez-Rodriguez, C; Martin, IR; Montserrat, J; Dominguez, C; Garrido, B; Capuj, N
"Laser emission in Nd3+ doped barium-titanium-silicate microspheres under continuous and chopped wave pumping in a non-coupled pumping scheme"
LASER PHYSICS VL.23 (7), 075801-, 2013
2.55
Llegir més...
Juvert, J; Gonzalez-Fernandez, AA; Llobera, A; Dominguez, C
"The effect of absorption and coherent interference in the photoluminescence and electroluminescence spectra of SRO/SRN MIS capacitors"
OPTICS EXPRESS VL.21 (8), 10111-10120, 2013
3.55
Llegir més...
Morales-Sanchez, A; Dominguez, C; Barreto, J; Aceves-Mijares, M; Licea-Jimenez, L; Luna-Lopez, JA; Carrillo, J
"Floating substrate luminescence from silicon rich oxide metal-oxide-semiconductor devices"
THIN SOLID FILMS VL.531 (), 442-445, 2013
1.60
Llegir més...

Tesis

Fuentes de luz basadas en cristales de nanosilicio
Jorge Barreto Deníssov
Dominguez, C.
CNM-IMB
Mon, 2009-03-30 10
Llegir més...
Development and optimization of silicon based light sources for integration into a sensor platform
Joan Juvert
Carlos Dominguez Horna
Universitat de Barcelona
Fri, 2014-07-04 (All day)
Llegir més...
Studies and Integration of Silicon-based Light
Alfredo Abelardo González Fernández
Carlos Domínguez Horna
Universitat de Barcelona
Fri, 2014-12-05 (All day)
Llegir més...

Conferències

Postigo, PA; Llorens, JM; Juvert, J; González, A; Domínguez, C
Enhancement of light extraction in silicon-rich oxide light-emitting diodes by one-dimensional photonic crystal gratings
SPIE Optics + Photonics. NanoScience + Engineering: Active Photonic Materials V, 2013, San Diego, USA
Llegir més...
González-Fernandez, AA; Juvert, J; Jiménez-Jorquera, C; Aceves, M; Domínguez, C
Role of material parameters in the luminescence of si-nanostructures embedded in SiO2
EMN Fall Meeting, 2013: Conference on Energy, Materials and Nanotechnology, 2013, Florida, USA
Llegir més...
Berencén, Y; Carreras, J; Jambois, O; Ramírez, Rodríguez, JA; Domínguez, C; Hunt, CH E; Garrido, B
Light emitting devices based on silicon-rich silicon nitride/oxide for general lighting
2011 E-MRS Fall Meeting. Symposium B: “Amorphous nanostructure materials”, 2011, Warsaw, Polonia
Llegir més...
González, AB; Dante, S; Duval, D; Zinoviev, K; Dominguez, C; Lechuga, LM
Silicon photonic biosensors for high innovative point-of-care diagnostic platforms
ICO (International Commission for Optics) International Conference: Information Photonics, 2011, Ottawa, Canada
Llegir més...