Investigació prospectiva


La tecnologia microelectrònica ha posat a disposició de la societat una àmplia gamma de solucions que han marcat el grau d'evolució tecnològica. No obstant això, aquesta tecnologia, té limitacions que han obstaculitzat el seu desenvolupament i han obligat constantment a buscar noves solucions.

El GTQ ha seguit l'estela de les màximes "Més que Moore" (More than Moore - MTM) i "Més enllà de CMOS" (Beyond CMOS - bCMOS), per  a desenvolupar tecnologies que amplien l'escala funcional de la innovació amb nous materials, processos i tecnologies, i el desenvolupament de nous dispositius. Tots dos enfocaments derivats de la tecnologia de Silici, tracten de mantenir el millor equilibri entre la funcionalitat i el cost - la base del desenvolupament de la tecnologia microelectrònica.

L'activitat en aquesta línia és molt variable: l'obertura de nous camps d'estudi / investigació o la satisfacció de les necessitats derivades de l'evolució de les altres línies.

Actualment aquesta activitat s'agrupa en:

  • Emissors de llum basats en Si: materials, processos i integració de dispositius.
  • Tecnologies avançades de polímer.
  • Fotònica Viva.

A més, el GTQ té altres línies de desenvolupament conjunt amb altres grups de recerca com les següents:

  • Dispositius interferomètrics bimodals com Biosensors, Prof. L. Lechuga (Nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques, nanoB2A, CIN2-CSIC, Espanya).
  • Integració monolítica de Detectors d'UV amb circuits de control CMOS, Prof. M. Aceves (Dept.Electrònica, INAOE, Mèxic).
  • Guies d'ona optomecàniques i dispositius interferomètrics, Dra. L. Carrascosa (Nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques, nanoB2A, CIN2-CSIC, Espanya).