Investigació prospectiva


La tecnologia microelectrònica ha posat a disposició de la societat una àmplia gamma de solucions que han marcat el grau d'evolució tecnològica. No obstant això, aquesta tecnologia, té limitacions que han obstaculitzat el seu desenvolupament i han obligat constantment a buscar noves solucions.

El GTQ ha seguit l'estela de les màximes "Més que Moore" (More than Moore - MTM) i "Més enllà de CMOS" (Beyond CMOS - bCMOS), per  a desenvolupar tecnologies que amplien l'escala funcional de la innovació amb nous materials, processos i tecnologies, i el desenvolupament de nous dispositius. Tots dos enfocaments derivats de la tecnologia de Silici, tracten de mantenir el millor equilibri entre la funcionalitat i el cost - la base del desenvolupament de la tecnologia microelectrònica.

L'activitat en aquesta línia és molt variable: l'obertura de nous camps d'estudi / investigació o la satisfacció de les necessitats derivades de l'evolució de les altres línies.

Actualment aquesta activitat s'agrupa en:

  • Emissors de llum basats en Si: materials, processos i integració de dispositius.
  • Tecnologies avançades de polímer.
  • Fotònica Viva.

A més, el GTQ té altres línies de desenvolupament conjunt amb altres grups de recerca com les següents:

  • Dispositius interferomètrics bimodals com Biosensors, Prof. L. Lechuga (Nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques, nanoB2A, CIN2-CSIC, Espanya).
  • Integració monolítica de Detectors d'UV amb circuits de control CMOS, Prof. M. Aceves (Dept.Electrònica, INAOE, Mèxic).
  • Guies d'ona optomecàniques i dispositius interferomètrics, Dra. L. Carrascosa (Nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques, nanoB2A, CIN2-CSIC, Espanya).

 

 

Projectes

LIPHOS: Living Photonics: Monitoring light propagation through cells
- Program: FP7 - Ref:
Thu, 2012-11-01 00:00 - Sat, 2015-10-31 00:00
3.200.000€
631.473€
Llegir més...
ITACA: Investigación de tecnologías de tratamiento, reutilización y control para la sostenibilidad futura de la depuración de aguas residuales.
- Program: Contrato INNPRONTA - Ref:
Sat, 2011-10-01 00:00 - Wed, 2014-12-31 00:00
479.059€
143.000€
Llegir més...
SIPLAB: Desarrollo de una tecnología hibrida Si/Polímero para la fabricación de un Lab on a Chip
- Program: Plan Nacional - Ref:
Sat, 2011-12-31 00:00 - Wed, 2014-12-31 00:00
330.935€
120.274€
Llegir més...
BIONANOVIR: Nuevos sistemas bio-híbridos aplicables a vacunas y a biosensores virales: Sensores miniaturizados para la detección de virus basados en estructuras biomiméticas poliméricas de silicio.
- Program: Proyectos Intramurales de Frontera - Ref:
Sat, 2008-11-01 10:00 - Sun, 2010-10-31 10:00
254.000€
82.500€
Llegir més...
SOMIO: Sensores electroquímicos basados en receptores biomiméticos sol-gel para la detección demarcadores protéicos
- Program: PN-Ciencias y Tecnologías Químicas - Ref:
Sun, 2006-10-01 10:00 - Wed, 2009-09-30 10:00
137.940€
65.340€
Llegir més...
SENBIA: Nuevos microsensores basados en nanoestructuras biomiméticas para el diagnóstico de alergias
- Program: Proyectos Intramurales de Frontera - Ref:
Tue, 2005-11-01 10:00 - Wed, 2007-10-31 10:00
100.000€
31.000€
Llegir més...
HIBRIDOS: Sensores químicos miniaturizados basados en materiales híbridos organo-inorgánicos de base de silicio
- Program: Proyectos Intramurales Especiales - Ref:
Wed, 2010-05-26 10:00 - Thu, 2011-08-18 10:00
30.000€
30.000€
Llegir més...

Articles

Cadarso, VJ; Llobera, A; Puyol, M; Schift, H
"Integrated Photonic Nanofences: Combining Subwavelength Waveguides with an Enhanced Evanescent Field for Sensing Applications"
ACS NANO VL.10 (1), 778-785, 2016
12.88
Llegir més...
Gonzalez-Fernandez, AA; Juvert, J; Aceves-Mijares, M; Dominguez, C
"Monolithic Integration of a Silicon-Based Photonic Transceiver in a CMOS Process"
Integrated photonic systems; electro-optical systems; sensors; optoelectronic materials VL.8 (1), -7900213, 2016
2.21
Llegir més...
Gutierrez-Capitan, M; Baldi, A; Gomez, R; Garcia, V; Jimenez-Jorquera, C; Fernandez-Sanchez, C
"Electrochemical Nanocomposite-Derived Sensor for the Analysis of Chemical Oxygen Demand in Urban Wastewaters"
VL.87 (4), 2152-2160, 2015
5.64
Llegir més...
King, D; Leiva, CR; Glynn, M; de la Corta, BJD; Cindric, S; Kernan, D; Garcia, V; Llobera, A; Hedegaard, ER ; Simonsen, U; Ducree, J
"Living Photonics (LiPhos) Single Cell Analysis - Label Free Detection Methods"
ACTA PHYSIOLOGICA VL.215 (), 32-33, 2015
4.38
Llegir més...
Baez-Gaxiola, MR; Fernandez-Sanchez, C; Mendoza, E
"Gold cluster based electrocatalytic sensors for the detection of formaldehyde"
ANALYTICAL METHODS VL.7 (2), 7-2, 2015
1.82
Llegir més...
Fernandez-Sanchez, C; Rodriguez, JA; Dominguez, C
"Synthesis of sol-gel SiO2-based materials using alkoxydisilane precursors: mechanisms and luminescence studies"
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY VL.73 (2), 417-427, 2015
1.53
Llegir més...
Llobera, A; Juvert, J; Gonzalez-Fernandez, A; Ibarlucea, B; Carregal-Romero, E; Buttgenbach, S; Fernandez-Sanchez, C
"Biofunctionalized all-polymer photonic lab on a chip with integrated solid-state light emitter"
LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS VL.4 (), -, 2015
14.60
Llegir més...
Granado, VLV; Gutierrez-Capitan, M; Fernandez-Sanchez, C; Gomes, MTSR; Rudnitskaya, A; Jimenez-Jorquera, C
"Thin-film electrochemical sensor for diphenylamine detection using molecularly imprinted polymers"
ANALYTICA CHIMICA ACTA VL.809 (), 141-147, 2014
4.39
Llegir més...
Puertas, S; Villa, MD; Mendoza, E; Jimenez-Jorquera, C; de la Fuente, JM; Fernandez-Sanchez, C; Grazu, V
"Improving immunosensor performance through oriented immobilization of antibodies on carbon nanotube composite surfaces"
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS VL.43 (), 274-280, 2013
5.44
Llegir més...
Duval, D; Osmond, J; Dante, S; Dominguez, C; Lechuga, LM
"Grating Couplers Integrated on Mach-Zehnder Interferometric Biosensors Operating in the Visible Range"
IEEE PHOTONICS JOURNAL VL.5 (2), 3700108-, 2013
2.36
Llegir més...
Gonzalez-Fernandez, AA; Juvert, J; Aceves-Mijares, M; Llobera, A; Dominguez, C
"Influence by Layer Structure on the Output EL of CMOS Compatible Silicon-Based Light Emitters"
IEEE T. Electron Devices VL.60 (6), 1971-1974, 2013
2.06
Llegir més...
Gonzalez-Guerrero, AB; Alvarez, M; Castano, AG ;Dominguez, C; Lechuga, LM
"A comparative study of in-flow and micro-patterning biofunctionalization protocols for nanophotonic silicon-based biosensors"
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE VL.393 (), 402-410, 2013
3.07
Llegir més...
Juvert, Joan; Gonzalez-Fernandez, AA; Morales-Sanchez, A; Barreto, J; Aceves, M; Llobera, A; Dominguez, C
"DC Electroluminescence Efficiency of Silicon Rich Silicon Oxide Light Emitting Capacitors"
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY VL.31 (17), 2913-2918, 2013
2.56
Llegir més...
Martin, LL; Navarro-Urrios, D; Ferrarese-Lupi, F; Perez-Rodriguez, C; Martin, IR; Montserrat, J; Dominguez, C; Garrido, B; Capuj, N
"Laser emission in Nd3+ doped barium-titanium-silicate microspheres under continuous and chopped wave pumping in a non-coupled pumping scheme"
LASER PHYSICS VL.23 (7), 075801-, 2013
2.55
Llegir més...
Juvert, J; Gonzalez-Fernandez, AA; Llobera, A; Dominguez, C
"The effect of absorption and coherent interference in the photoluminescence and electroluminescence spectra of SRO/SRN MIS capacitors"
OPTICS EXPRESS VL.21 (8), 10111-10120, 2013
3.55
Llegir més...
Morales-Sanchez, A; Dominguez, C; Barreto, J; Aceves-Mijares, M; Licea-Jimenez, L; Luna-Lopez, JA; Carrillo, J
"Floating substrate luminescence from silicon rich oxide metal-oxide-semiconductor devices"
THIN SOLID FILMS VL.531 (), 442-445, 2013
1.60
Llegir més...
Rodriguez, JA; Fernandez-Sanchez, C; Dominguez, C; Hernandez, S; Berencen, Y
"Bulk silica-based luminescent materials by sol-gel processing of non-conventional precursors"
APPLIED PHYSICS LETTERS VL.101 (17), 171908-, 2012
3.84
Llegir més...
Carregal-Romero, E; Fernandez-Sanchez, C; Eguizabal, A; Demming, S; Buttgenbach, S; Llobera, A
"Development and integration of xerogel polymeric absorbance micro-filters into lab-on-chip systems"
OPTICS EXPRESS VL.20 (21), 23700-23729, 2012
3.59
Llegir més...
Gracia Villa, M; Jiménez-Jorquera, C; Haro, I; Gomara, MJ; Sanmartíc, R; Fernández-Sánchez , C; Mendoza, E
"Carbon nanotube composite peptide-based biosensors as putative diagnostic tools for rheumatoid arthritis"
Biosensors & Bioelectronics VL.27 (1), 113-118, 2011
5.36
Llegir més...
Llobera, A; Cadarso, VJ; Carregal-Romero, E; Brugger, J; Dominguez, C; Fernandez-Sanchez, C
"Fluorophore-doped xerogel antiresonant reflecting optical waveguides"
OPTICS EXPRESS VL.19 (6), 5026-5039, 2011
3.75
Llegir més...
Darder, M.; Aranda, P.; Burgos-Asperilla, L.; Llobera, A.; Cadarso, VJ.; Fernandez-Sanchez, C; Ruiz-Hitzky, E.
"Algae-silica systems as functional hybrid materials"
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY VL.20 (42), 9362-9369, 2010
4.80
Llegir més...
Fernández-Sánchez, C.; Pellicer, E.; Orozco, J.; Jiménez-Jorquera, C.; Lechuga, L.M.; Mendoza, E.
"Plasma-activated multi-walled carbon nanotube-polystyrene composite substrates for biosensing"
NANOTECHNOLOGY VL.20 (33), 335501-, 2009
3.45
Llegir més...
Mendoza, E.; Orozco, J.; Jiménez-Jorquera, C.; Gonzalez-Guerrero, A.B.; Calle, A.; Lechuga, L.M.; Fernández-Sánchez, C.
"Scalable fabrication of immunosensors based on carbon nanotube polymer composites"
NANOTECHNOLOGY VL.19 (7), -, 2008
3.45
Llegir més...
de la Rica, R.; Baldi, A.; Mendoza, E.; Paulo, A.S.; Llobera, A.; Fernández-Sánchez, C.
"Silane nanopatterns via gas-phase soft lithography"
SMALL VL.4 (8), 1076-1079, 2008
6.53
Llegir més...
Fernández-Sánchez, C.; McNeil, C.J.; Rawson, K.; Nilsson, O.; Leung, H.Y.; Gnanapragasam, V.
"One-step immunostrip test for the simultaneous detection of free and total prostate specific antigen in serum"
Journal of Immunological Methods VL.307 (01/02/11), 1-12, 2005
2.57
Llegir més...
Fernández-Sánchez, C.; McNeil, C.J.; Rawson, K.; Nilsson, O.; Leung, H.Y.; Gnanapragasam, V.
"One-step immunostrip test for the simultaneous detection of free and total prostate specific antigen in serum"
Journal of Immunological Methods VL.307 (1-2), 1-12, 2005
2.57
Llegir més...

Patents

Material compuesto que comprende una matriz porosa de carbón amorfo y nanopartículas de bi obtenible mediante un procedimiento sol-gel, procedimiento de obtención y su uso
Applicant(s): CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)
Inventor(s: CESAR FERNANDEZ SANCHEZ [ES]; MARTI GICH GARCIA [ES]; ANNA ROIG SERRA [ES]
Application number: ES201231869 Fri, 2012-11-30 (All day)
Priority number(s): ES201231869 Fri, 2012-11-30 (All day)
Llegir més...

Tesis

Fuentes de luz basadas en cristales de nanosilicio
Jorge Barreto Deníssov
Dominguez, C.
CNM-IMB
Mon, 2009-03-30 10
Llegir més...
Photonic Devices based on hybrid organic-inorganic xerogel polymers
Ester Carregal Romero
Fernández, C; Llobera, A
Universitat Autònoma de Barcelona
Fri, 2012-11-16 (All day)
Llegir més...
Development and optimization of silicon based light sources for integration into a sensor platform
Joan Juvert
Carlos Dominguez Horna
Universitat de Barcelona
Fri, 2014-07-04 (All day)
Llegir més...
Studies and Integration of Silicon-based Light
Alfredo Abelardo González Fernández
Carlos Domínguez Horna
Universitat de Barcelona
Fri, 2014-12-05 (All day)
Llegir més...
MOEMS based on magnetic/photonic sensitive stimuli polymers
Sandra de Pedro
Andreu Llobera Adán, Victor Cadarso Busto
UAB
Fri, 2015-12-11 (All day)
Llegir més...

Conferències

Damien King; Elise Røge Hedegaard; Tobias N. Ackermann; Cristina Rius Leiva; Xavier Munoz-Berbel; Heidi Schou Knudsen; Isaac Rodriguez-Rodriguez; Beatriz Dorado; Erica Alvarez; Jens Ducrée; Vicente Andres; Ulf Simonsen; Andreu Llobera
Living photonics: monitoring light propagation trough cells (LIPHOS)
Microtechnologies (Bio-MEMS and Medical Microdevices II), 2014, Barcelona, España
Llegir més...
Postigo, PA; Llorens, JM; Juvert, J; González, A; Domínguez, C
Enhancement of light extraction in silicon-rich oxide light-emitting diodes by one-dimensional photonic crystal gratings
SPIE Optics + Photonics. NanoScience + Engineering: Active Photonic Materials V, 2013, San Diego, USA
Llegir més...
González-Fernandez, AA; Juvert, J; Jiménez-Jorquera, C; Aceves, M; Domínguez, C
Role of material parameters in the luminescence of si-nanostructures embedded in SiO2
EMN Fall Meeting, 2013: Conference on Energy, Materials and Nanotechnology, 2013, Florida, USA
Llegir més...
Berencén, Y; Carreras, J; Jambois, O; Ramírez, Rodríguez, JA; Domínguez, C; Hunt, CH E; Garrido, B
Light emitting devices based on silicon-rich silicon nitride/oxide for general lighting
2011 E-MRS Fall Meeting. Symposium B: “Amorphous nanostructure materials”, 2011, Warsaw, Polonia
Llegir més...
González, AB; Dante, S; Duval, D; Zinoviev, K; Dominguez, C; Lechuga, LM
Silicon photonic biosensors for high innovative point-of-care diagnostic platforms
ICO (International Commission for Optics) International Conference: Information Photonics, 2011, Ottawa, Canada
Llegir més...