Sensors Opt(Bio)Químics


El sensat mitjançant dispositius òptics es produeix quan el canvi d'una magnitud externa modifica les propietats òptiques de la zona de detecció al llarg de la guia i modula les característiques de la llum (intensitat, fase, polarització ...).

Actualment, s'està fent un gran esforç per a desenvolupar dispositius sensors per a la monitorització de paràmetres físics i químics. Els sensors físics han estat els primers a arribar a la fase d'industrialització.

En qualsevol cas, la demanda dels sensors opto (bio) químics s'incrementarà, per les seves múltiples aplicacions en diferents camps: automatització de processos industrials, control ambiental i control clínic.

Com a exemple de sensors òptics integrats, el GTQ han desenvolupat 2 tipus de sensors opto-químics:

  • Modulació de la intensitat mitjançant l'absorció del mode propagat mitjançant guies d'ona.
  • Modulació de fase, sensible a la variació de la part real de l'índex de refracció mesurat.

A més, s'han dissenyat i fabricat palanques de guia d'ona, capaces de mesurar interaccions bioquímiques, combinant components òptics i actuadors mecànics.

Sensors Opt (Bio) Químics basats en components d'òptica integrada

Exemples d'absorció, Interferòmetre Mach-Zehnder i Palanca d'òptica utilitzada com transductor per a sensors opto (bio) químics:

  • Sensor de K + amb un rang dinàmic 3.0 unitats d'absorció.
  • TIR-MZI amb un límit de detecció de 2.5 x 10-6 Unitats d'Índex de Refracció.
  • Palanca de Guia d'Onda d'òptica amb un desplaçament de la precisió de 0,04 nm i de resolució de 18 fmHz-1/2.

Acoblament de la llum d'una matriu de palanques de guies d'ona d'òptica