Dispositius de silici


El nostre GTQ ha desenvolupat les eines  necessàries (simulació,  disseny, fabricació i   caracterització) per a passar d'una  tecnologia microelectrònica a una tecnologia d'òptica integradautilitzant  el silici com a material base.

D'aquesta manera s'han realitzat elements òptics passius (guies, divisors 3 dB, acobladors direccionals, filtres ...), transductors optoquímicos i biosensors interferomètrics.

Així mateix, utilitzant l'òxid de silici ric en silici s'han fabricat estructures emissores de llum en la regió del visible.