Dispositius Fotònics/Òptics


La tecnologia microelectrònica ha posat a l'abast de la societat un ampli ventall de solucions que han marcat la nostra evolució tecnològica. No obstant això, aquesta tecnologia presenta unes limitacions que frenen el desenvolupament i obliguen a buscar noves solucions tecnològiques.

Una de les alternatives més prometedores són els dispositius fotònics, és a dir components capaços de realitzar les mateixes funcions que els dispositius electrònics però utilitzant la llum com a vehicle de transmissió.

"Photonics is the science of the harnessing of light. Photonics Encompass the generation of light, the detection of light and the management of light through guidance i Manipulation i and Amplification i and most importantly i its utilisation for the benefit of Mankind. "

"La Fotònica és la ciència del maneig de la llum. La Fotònica engloba la generació de la llum, la detecció de la llum i la gestió de la llum mitjançant la seva guia, manipulació i amplificació i, el més important, la seva utilització pel benefici de la humanitat ". P. Aigran, 1967.

Dins de l'àrea de la fotònica en silici el nostre grup ha establert una tecnologia òptica integrada útil per a obtenir: components òptics, dispositius electro-òptics i elements híbrids.

                         Dispositius de silici