Dispositius electroquímics


Els dispositius electroquímics utilitzen una senyal elèctrica com o mitja de transducció.

Actualment el GTQ treballa en 4 sub-línies de recerca:

  • ISFET

  • IDEAS

  • Bio sensors basats en nano-materials

  • Micro-elèctrodes voltamètrics i UMEAS

  • Transductors impedimètrics de polisilici