Línies de recerca


L'activitat del GTQ està dedicada a la I+D de nous transductors químics i bioquímics.

Això fa que es faci recerca en els diferents principis de transducció i/o mitjans de transmissió de la senyal, utilitzant noves tecnologies combinades amb la tecnologia microelectrònica, nous dissenys de dispositius, processos i materials.

Aquest treball, té com a objectiu millorar el funcionament dels transductors i el desenvolupament de nous conceptes de sensors, sistemes autònoms i plataformes lab-on-a-chip per a sistemes analítics.

Actualment s'investiga en 4 grans àrees de recerca:

  • Dispositius electroquímics
  • Dispositius fotònics-òptics
  • Materials i processos avançats
  • Sistemes i matrius de sensors químics

Mapa de las línies de recerca del GTQ