Tecnologies


En el desenvolupament dels sensors intervenen elements de camps com la electroquímica, la microelectrònica, la micro-fluídica i la òptica.

Això fa que s'utilitzin les següents tecnologies:

  • Tecnologia CMOS i NMOS pel disseny i la fabricació de l'element transductor en sensors electroquímics.
  • Tecnologia Hibrida Polímer-Silici utilitzada tant per a la fabricació de la micro-fluídica en sensors electroquímics com per a la integració monolítica de la micro-fluídica, prismes i guies de lum dels sensors opto-químics.
  • Tecnologia d'elèctrodes de capa fina per a la fabricació de l'element transductor en els sensors de tipus microelectrodes, UMEAs, IDEs.
  • Òptica integrada en els sensors òptics.