Sala Blanca Classe 100-10,000


El GTQ com a grup de recerca de l'IMB-CNM (CSIC), disposa d'una Sala Blanca (Clean Room)  de Classe 100-10,000 integrada de micro i nanofabricació amb una superfície total de 1500 m2 capacitada per a la producció de xips a nivell industrial.

La Sala Blanca conjuntament amb els laboratoris pel Processat de microsistemes, Encapsulat de dispositius i Caracterització elèctrica, són considerades como una "Instal·lació Científica i Tecnològica Singular" (ICTS) pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Les tecnologies utilitzades en la fabricació dels dispositius estan consolidades i permeten obtindre resultats reproduïbles, amb una fiabilitat i uns rendiments de producció industrialment homologables.

La qualitat del procés en termes de fiabilitat i repetibilitat, de importància capital pels objectius de fabricació, innovació i recerca, queden garantits per:

  • L'acompliment estricte dels protocols establerts
  • La dotació dels equips
  • L'experiència i la capacitat del personal tècnic

La Sala Blanca és una infraestructura idònia per a poder realitzar una eficient transferència tecnològica al món empresarial.