Laboratori d'Òptica Integrada


El Laboratori d'Òptica integrada permet la caracterització en potència, longitud d'ona, comportament modal i polarització dels dispositius i sistemes fotònics basats en silici, polímer o híbrids fabricats a la Sala Blanca. Les aplicacions inclouen sensors opto-químics, MOEMS i lab-on-a-chip fotònics.

Dispositiu òptic basat en el principi MIR (Reflexió Interna Múltiple)