Lab Química General


En el Laboratori de Química General de l'IMB-CNM (CSIC) es preparen solucions i reactius per a la caracterització dels sensors i la fabricació de plaques, així com les mostres pel desenvolupament dels dispositius sensors.

Laboratori de Química General