Instalacions


El GTQ pertany al Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB). El IMB amb els Instituts de Microelectrònica de Madrid i Sevilla conforma el Centre Nacional de Microelectrònica del CSIC.

La principal activitat de l'IMB-CNM (CSIC) és la R+D aplicada al camp de les micro- i nano-tecnologies, dispositius i sistemes basats en el silici.

L'IMB-CNM (CSIC) disposa de diverses infrastructures como la Sala Blanca Integrada de Micro i Nanofabricació i alguns laboratoris complementaris pel processat de microsistemes, encapsulat de dispositius i caracterització elèctrica.
 
Aquest equipament està considerat com a "Infraestructura Científica i Tecnològica Singular" (ICTS) pel Ministeri de Ciència i Innovació.

A més de la utilització de la Sala Blanca, el GTQ disposa, per a poder desenvolupar la seva activitat de laboratoris específics:

  • Laboratori de Química General
  • Laboratori de Transductors Químics
  • Laboratori d'Òptica Integrada