Pablo Giménez Gómez


Nom: 
Pablo
Cognoms: 
Giménez Gómez
Càrrec: 
Investigador Post-Doc
Studies: 
PhD in Electrochemistry: Science and Technology

 

 

 

Pablo Giménez-Gómez va obtenir el títol d'Enginyer Químic (5 anys) a la Universitat de Múrcia, Espanya, el 2008, el Màster en Prevenció de Riscos Laborals el 2010, el Màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia (especialitat Polímers Conductors) a la Universitat Politècnica de Cartagena, Múrcia, Espanya, el 2011 i el grau de Doctor en Electroquímica: Ciència i Tecnologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya, el 2017. Durant els anys 2008 i 2009 va treballar com a Tècnic de Medi Ambient, Qualitat i PRL al sector del Tractament de residus industrials a Cartagena, Espanya. De 2009 a 2011 va estar treballant en el Grupo de Electroquímica, Materiales y Dispositivos inteligentes (GEMDI) de la Universitat de Cartagena,  dirigit pel Catedrático Toribio F. Otero. El seu treball és va centrar en l'estudi i desenvolupament de polímers conductors i els seves aplicacions com membranes intel·ligents, bateries orgàniques, músculs artificials o dispositius electro-cròmics entre altres. Des de principis del 2012 fins setembre va treballar com a investigador en el desenvolupament de materials ceràmics conductors elèctrics a l'Institut de Tecnologies de Fabricació de Components Ceràmics i Compostos, Stuttgart, Alemanya. A Setembre del 2012 s'incorpora al Grup de Transductors Químics (GTQ) dins de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC). Del 2013 al 2017 va cursar a els seus estudis de doctorat mitjançant una beca dins de del programa FPI del MINECO, focalitzant el seu interès científic en el desenvolupament de (bio)sensors electroquímics mitjançant la modificació de la seva superfície amb polímers Conductors o nanomaterials i la seva implementació en sistemes de microfluídica per a la seva  aplicació en el control d'analits d'importància industrial (medi ambient, alimentació, etc.) i en el seguiment de cultius cel·lulars. Actualment el seu interès està en el disseny i desenvolupament de Dispositius Lab-on-a-Chip i Dispositius de microfluídica basats en la combinació de tecnologia microelectrònica la utilització de polímers de prototipat ràpid.