César Fernández Sánchez


Nom: 
César
Cognoms: 
Fernández Sánchez
Càrrec: 
Co-Director
Studies: 
PhD Chemistry

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. César Fernández-Sánchez és llicenciat en Ciències Químiques, especialitat Química Analítica (1993) per la Universidad de Oviedo i Doctor en Química (1999), per la mateixa universitat. Durant els anys 2001 a 2003, va realitzar una estada post-doctoral a la Newcastle University del Regne Unit, sota la supervisió del Prof Calum J. McNeil. Des de l'any 2004, treballa al departament de Micro-i Nanosistemes de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, IMB-IMB (CSIC) on va gaudir d'un contracte Ramón y Cajal. Des de setembre de 2009 és Científic Titular del CSIC adscrit a l’ IMB-IMB (CSIC). La seva tasca investigadora es centra en el desenvolupament de plataformes sensores químiques que integren elements de reconeixement biològic (enzims, anticossos) o biomimètic (polímers impresos-MIPS) i transductors electroquímics miniaturitzats, basats en modes de transducció volt-/amperométrics o impedimètrics, i obtinguts per tecnologia de micro-/nanofabricació. Igualment, treballa en la funcionalització química de superfícies i en l'aplicació de matrius polimèriques de tipus sol-gel per a la fabricació de sensors químics polimèrics. Fins al moment ha publicat 46 articles en revistes internacionals i ha realitzat més de 60 comunicacions en congressos tant nacionals com internacionals. Ha dirigit 2 tesis doctorals i quatre tesines i ha estat investigador principal i / o coordinador de diversos projectes nacionals del Pla Nacional d'I+D+ i del MCINN així com del CSIC.

 

Perfil Google Acadèmic