Alfredo Cadarso Busto


Nom: 
Alfredo
Cognoms: 
Cadarso Busto
Càrrec: 
Tècnic Superior
Studies: 
Chemistry Degree

 

 

 

 

Titulat Superior  Especialitzat del CSIC a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona  IMB-CNM (CSIC).  Va rebre el títol de Llicenciat  en Ciències Químiques a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any  1997 i el títol de Tècnic de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos  Laborals pel Gabinet de Formació del CSIC. Ha realitzat  treballs en tecnologia microelectrònica  de caracterització i d'encapsulació  amb transductors químics (ISFETs, IDS, multisensors,  i UMEA's), desenvolupament i caracterització d'elèctrodes  de referència per a sistemes de flux. Actualment desenvolupa per  l'IMB treballs com a responsable del Laboratori de Química General i del Laboratori de Transductors  Químics i pel Grup de Transductors  Químics (GTQ) realitza  tasques com a responsable del Control de Qualitat.